yekdil

yekdil
f. ürəyi bir; həmrəy, dilbir, əlbir

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • yekdil — sif. <fars.> Fikri, hissi, rəyi bir olan; həmrəy. Yekdil qərar. // Zərf mənasında. <Mirzə Həsən:> Şura hökumətinin təkliflərini ürəkdən, yekdil, yekcəhət alqışlamalıyıq. Ə. H.. Yekdil olmaq – fikri, rəyi, qərarı bir olmaq, həmrəy… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yekdil — (F.) [ لد ﮏی ] bir gönül …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • yekcəhət — sif. və zərf <fars. yek və ər. cəhət> klas. Həmrəy, həmfikir, yekdil. Mən yekcəhətəm təriqətimdə. F.. <Molla Vəli:> Hamı yekdil, yekcəhət bu yolda qan tökməyə amadə olar. Ə. H.. Yekcəhət olmaq köhn. – həmrəy olmaq, yekdil olmaq, bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həmrəy — sif. və is. <fars. həm və ər. rəy> Bir fikirdə, bir rəydə olan; həmfikir, yekdil. <Əmiraslan ağa:> Hansınız mənimlə həmrəydir, buyursun, gözüm üstə yeri var. S. S. A.. Görünür ki, <Şirin Rüstəmbəylə> bəzi nöqtələrdə həmrəy… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həmavaz — f. 1) bir səslə, bir ağızdan; 2) səs səsə verən; səsləşən; 3) yekdil …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vəfiq — ə. uyğun, müvafiq, yekdil …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ittihad — is. <ər.> köhn. 1. Birləşmə, birlik, ittifaq. Sən o deyilmidin, dedin: – Var bizim ittihadımız? Mən də yadında var, dedim: – Yox buna etimadımız. M. Ə. S.. // Həmfikirlik, yekdillik, həmrəylik, əlbirlik. İttihad etmək – birləşmək, birlik,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müttəfiq — is. <ər.> 1. Birlikdə hərəkət etmək və ya başqa bir məqsəd üçün ittifaq bağlamış tərəflərdən hər biri. Müttəfiqinə kömək etmək. Müttəfiqlərin birgə hərəkəti. – Müttəfiqlərin təyyarələri çox vaxt . . kiçik meydançanın üstündən uçub gedirdi.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yek — say <fars.> klas. Bir (adətən bir sıra mürəkkəb sifətlərin «bir», «tək» mənasında olan birinci tərkib hissəsi; məs.: yekdil, yekrəng) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yekvücud — sif. <fars.> köhn. kit. Vahid, bir, yekparə. Mənə qarşı hər bir hədyan söyləyəcəklərsə söyləsinlər, lakin məni bəhanə edib də, yekdil və yekvücud olması lazım gələn millətimizin içinə qarabağlı və bakılı kimi fitnəəngiz məsələlər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”